Hoogste aantal zelfmoorden ooit in Nederland

 

In 2015 hebben 1871 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat is het hoogste aantal ooit, maar als percentage van de bevolking waren er in de tweede helft van de jaren zeventig tot eind jaren tachtig meer zelfdodingen. Dit meldt CBS.

De afgelopen jaren is het aantal zelfdodingen gestegen: van 1353 in 2007 naar 1 871 in 2015. Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag. Ook afgezet tegen de groeiende bevolking stijgt het zelfdodingscijfer. Het ligt met 11,0 per 100 duizend inwoners op het niveau van begin jaren negentig. Aan het begin van de jaren tachtig lag dit relatieve cijfer het hoogst (14,4 per 100 duizend mensen in 1984).

 

Vooral toename bij mannen van 20 tot 30 jaar en 60-plussers

Vergeleken met 2014 waren er 30 zelfdodingen meer bij mannen, terwijl het aantal gevallen onder vrouwen nagenoeg gelijk bleef. Zelfdoding kwam vooral meer voor bij mannen van in de twintig (van 104 naar 133) en ouder dan zestig jaar (van 324 naar 396). Bij de andere leeftijdsgroepen is het aantal zelfdodingen gedaald of nagenoeg gelijk gebleven.

Vaker zelfdoding onder weduwnaars en gescheiden mannen

Zelfdoding komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Vorig jaar waren dit 1 280 mannen en 591 vrouwen. De meeste zelfdodingen kwamen naar verhouding voor bij gescheiden mannen en weduwnaars (45 per 100 duizend). Dit cijfer ligt ongeveer vier keer hoger dan bij getrouwde mannen en mannen die nooit getrouwd zijn geweest. Ook bij vrouwen zijn de meeste zelfdodingen onder gescheiden vrouwen, maar vergeleken bij mannen zijn de verschillen minder groot.

Zelfdoding belangrijke doodsoorzaak tussen 20 en 40 jaar

Er overlijden relatief weinig mensen tussen de 20 en 40 jaar. In deze leeftijdsgroep overleed in 2015 bijna een kwart door zelfdoding (408 van de 1 702). Daarmee kwam die doodsoorzaak vaker voor dan kanker (378 overledenen), hart- en vaatziekten (146 overledenen) of verkeersongevallen op de weg (124 overledenen). Bij 40- tot 60-jarigen was zelfdoding na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak. Vanaf 60 jaar wordt het percentage mensen dat overlijdt door zelfdoding steeds kleiner.

Omdat er veel meer 60-plussers overlijden dan jonge mensen, is het percentage dat door zelfdoding om het leven komt in deze leeftijdscategorie zeer laag (minder dan een half procent). Maar van alle mensen die een einde aan hun leven maakten, was in 2015 ruim 30 procent ouder dan 60 jaar.

 

In Nederland relatief weinig zelfdodingen

Vergeleken met andere Europese landen komt zelfdoding in Nederland relatief weinig voor. De meest recente cijfers op Europees niveau laten zien dat in Rusland zelfdoding het meest voorkomt (21 per 100 duizend inwoners), gevolgd door Hongarije en Slovenië. Ook in België en Frankrijk ligt het aandeel relatief hoog.

 

Hulp nodig?

Neem contact op met de Stichting 113Online via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) of kijk op www.113online.

Op de website van de NOS is een uitgebreid artikel te lezen waarin onder andere gesproken wordt over de oorzaak van het feit dat het aantal zelfmoorden sinds 2007 elk jaar stijgt in Nederland.

 

Contact

Rouwboekettenspecialist
Händelplein 11
2151 NL Nieuw Vennep

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
0252-767276 tot 18.00 uur  of
Mobiel 06-52520607 tot 20.00 uur
(uitgezonderd van zon- en feestdagen)

K.v.K. Amsterdam 33060080
Btw nr: NL0522.18.077.B.01
Rabobank Iban:
NL96RABO0378559354


Copyright © 2023 Rouwboekettenspecialist